שמחים לדבר

אנחנו מזמינים אותך ליצור חיבור אנושי וישיר בשיחה עם אזרח ותיק

צעירים ואזרחים ותיקים 

מקלים יחד על תחושת הבדידות